Home » O kursie


Kurs dla Net-Trenerów powstał aby umożliwić jego uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie tworzenia i prowadzenia kursów opartych na technologiach internetowych.

 

Co nasz kurs ma do zaoferowania?

 

  • Procedury wstępne sprawdzające wiadomości kandydatów w celu jak najlepszego wzajemnego dopasowania kursu i uczestników.
  • Profesjonalnie przygotowane materiały, spełniające standardy użyteczności i dostępności.
  • Dostęp online, bez konieczności odwiedzania siedziby uczelni.
  • Pełne wsparcie ze strony wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy udzielają wskazówek i informacji zwrotnych przez cały okres trwania kursu.
  • Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami kursu, dzięki której rozwijają się interakcje w grupie i dochodzi do wymiany pomysłów i doświadczeń. Część z ocenianych w trakcie kursu aktywności to zadania grupowe.
  • Okazję do stworzenia internetowego projektu edukacyjnego, przy wsparciu ze strony nauczyciela i innych uczestników kursu.

Nasze metody:

 

Kurs dla Net-Trenerów (160 godzin nauki zdalnej, ok. 6-10 godzin pracy tygodniowo) pozwala uczestnikom doświadczyć nauki przez Internet. Jego celem jest eksploracja problemów projektowania dydaktycznego i prowadzenia kursów internetowych poprzez:

 

  • materiały, które szczegółowo analizują potencjał i wyzwania związane z nauczaniem przez Internet,
  • naukę opartą na doświadczeniu bycia uczestnikiem kursu zdalnego,
  • obserwację metod dydaktycznych stosowanych przez doświadczonych nauczycieli.

Dzięki temu instruktorzy będą mogli lepiej zrozumieć potrzeby uczniów w trakcie tworzenia i prowadzenia kursu zdalnego.

 

NASTĘPNA EDYCJA  październik 2007

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących kursu, lub jeśli chcesz zgłosić swój udział w kursie, napisz do:

 

Radosław Guz (radoslaw.guz@puw.pl)

 

 Zgłoś się już teraz!