Home


Projekt Net-Trener jest Internetowym Kursem Zdalnego Nauczania, mającym na celu umożliwienie nauczycielom i trenerom zdobycie umiejętności zdalnego nauczania opartego na użyciu technologii internetowych.

 

Ucz się  ONLINE i zdobądź CERTYFIKAT NET-TRENERA!

 

(Kurs stworzony i prowadzony przez członków wielokrotnie nagradzanego zespołu LeTTOL, we współpracy z ekspertami w dziedzinie zdalnego nauczania z całej Europy).

 

Net-Trener jest terminem używanym w Europie jako określenie zawodu wykonywanego przez tzw. e-nauczycieli. Net-Trener przygotowuje lub adaptuje proces nauczania tak aby można go było realizować za pomocą technologii internetowych, tworzy efektywne i etyczne procedury zapewniające uczniom wsparcie w trakcie trwania kursu, udziela uczniom indywidualnego wsparcia i konstruktywnych informacji zwrotnych oraz nadzoruje pracę grupy.

 

Kurs dla Net-Trenerów został stworzony przez dziewięć współpracujących ze sobą krajów europejskich. Eksperci w dziedzinie e-learningu opracowali wspólny profilu zawodu, struktury szkolenia oraz cele nauczania. Kurs jest realizowany jednocześnie w dziewięciu różnych krajach, a jego treść jest przygotowywana z uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego i kulturowego każdego z krajów.

 

Kiedy rozpoczyna się następna edycja kursu?

 

Następna edycja kursu rozpoczynie się w październiku 2007

 

 

Kurs dla Net-Tenerów oferuje:

 

Pełne wsparcie w trakcie procesu nauczania

W trakcie trwania kursu uczestnicy są intensywnie wspierani przez ekspertów w dziedzinie zdalnego nauczania. Kurs dla Net-Trenerów oparty jest na 7 podstawowych zasadach tworzenia nowoczesnych szkoleń o wysokim poziomie jakości.

 

Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje

Osoby, które ukończą angielską wersję kursu otrzymają certyfikat 4 stopnia wystawiany przez National Open College Network (NOCN), renomowanego dostawcę usług certyfikacyjnych w zakresie kształcenia osób dorosłych w Wielkiej Brytanii.

 

Uczestnicy otrzymają również Europejski Certyfikat Net-Trenera (ENTC od ang. European Net-Trainers Certificate), którego profil wpisuje się w wymagania stawiane dyplomom i certyfikatom uznawanym w wielu krajach Europy. Certyfikat ENTC jest wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Net-Trenerów, które jest gwarantem identyczności i wysokiej jakości procedur oraz standardów obowiązujących na kursach dla Net-Trenerów w całej Europie.

 

 

Tutaj znajdziesz więcej informacji dotyczących kursu oraz rejestracji

 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej. Zawartość strony nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji, ani też nie może stanowić podstawy do dociekania jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Komisji Europejskiej.